ವಿಳಾಸ


ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜು
ಅಂಚೆ: ಕೊಡಂಗಲ್ಲು
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - 574 197 , ಕರ್ನಾಟಕ